تربیت و اصول آموزش سگ ها بخش دوم – بیمارستان دامپزشکی درینبیمارستان دامپزشکی درین

چنانچه سگ دست، سر یا این که پای شما گاز گرفته می باشد یا سوراخ عمیقی در عاقبت گازگرفتن ساخت شده است. قبل از همین که سگ را به محل محافظت برسانید بدون شک اهمیت دامپزشک در آیتم عقیم سازی این حیوان مشورت کنید. قبل از این که اقدام به خرید کردن قلاده سگ کنید تصمیم بگیرید که همین وسیله را به جهت چه منظوری میخرید. قلاده سگ در صورتی که به صحت به کارگیری نشود میتواند بر بر روی گلو، ستون فقرات و حتی تنفس سگ نیز اثر گذاری بگذارد بدین ترتیب میبایست هنگام خرید کردن قلاده شیوه استفاده از همین وسیله را به مهربانی یاد بگیرید. انواع متمایز از قلادههای سگ به جهت آموزش و نگهدای از این حیوان وجود دارد که برای خرید میبایست کمی از آن‌ها شناخت داشته باشید. به جهت محاسبة فواصل ژنتیکی از روش F-statistics استعمال شد. کنترل این جور قلادهها معمولا یک لرزش، یا این که گاهی به کارگیری از ابزارهای تیزی می باشد که در قلاده تعبیه شده است. جور در دست گرفتن از منش به دور قلادهها نیز می تواند سگ را در محیطهای آزاد و نامرتب از گم شدن و بدور شدن از صاحب هم نجات دهد. این مدل قلادهها غالبا یک ریموت یا در واقعیت یک در دست گرفتن ریز هستند که در نزد صاحب و مالک سگ باقی میماند. در صورتی که قلاده به درستی به کار گیری شود یک ابزار عمل آمد و موءثر برای آموزش سگ خواهد بود. در صورتی که نژاد سگ شما اساسی بقیه حیوانات میانه لطف ندارد سعی نمایید دیگر حیوانات را اساسی سگ هم زمان یک جا نگه ندارید. اگر نوباوه در خانه دارید بی تردید رابطه در بین طفل و سگ را در بهترین وجه نگه دارید. در صورتی که که سگ تحت آموزش و تربیت باشد که مطلقا میبایست از این وسیله در مدل مطلوب خود استفاده کند. اما شما در ضمن داشتن قاطعیت، می بایست یک خلق و خوی عاطفی مطلوب هم داشته باشید. کسی که بایستی اول از تمامی طعام بخورد و در حین طعام میل کردن آن، هیچ یک از اعضای گروه اجازه نیز طعام شدن اهمیت او را ندارند. فراخوانده شدن به جهت سگ باید قیمت بالاتری نسبت به کاری که در حالا انجام آن هست پیدا کند. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم خرید سگ تربیت شده اپارتمانی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.