برنامه بدنسازی 4 هفتهای برای عضله سازی – فیتنس پرو

اگر هدفتان عضله سازی است، ۳ جلسه و یا این که اکثر در هفته به جهت بدنسازی دوران در لحاظ بگیرید. حرکات تازه را به خوبی یاد بگیرید. استراحت ناکافی تنها سبب ساز به خستگی میشود و شما در غایت مجبورید یا وزنه سبک تر بردارید یا تکرارتان را کاهش کنید. در همین جلسات تمرینی شما مجاز خواهید بود یک ساعت به ورزش بپردازید. این‌که کدام تمرین بایستی در برنامه بدنسازی او مقدم بر دیگری باشد واقعاً حساس است. همچنین بایستی اعتنا داشته باشید که وزنه ها نه می بایست آنقدر سبک باشند که هیچ فشاری را متحمل نشوید و خیر آنقدر سنگین باشند که نتوانید ست ها و تکرارها را کامل برنامه 4 جلسه ای بدنسازی کنید. در ارتفاع همین برنامه سی روزه حیاتی نکته ها تغذیه و شیوه مصرف مکمل در دنیای فیتنس آشنا خواهید شد و در نقطه نهایی همه ابزاری که به جهت متحول کردن زندگی و اندامتان نیاز دارید در اختیار شما خواهد بود. کلیه اشخاص یک بخش ضعیف خیس در بدن خود دارند. درباره لزوم تمرین و ورزش در زمان حجم حرفی نمیزنیم چراکه کلیه میدانیم ورزش کردن در کنار یک رژیم پرکالری چه میزان واجب می باشد و چه اثر گذاری شگفتانگیزی روی عضلانی و ورزیده شدن تن ما دارد. تمرین اهمیت وزنه سبب ارتقاء قابل توجه متابولیسم بدن برای مدت تعدادی ساعت بعد از آن از تمرین میشود. تغذیه برنامه تمرینی بدنسازی برای ارتقاء حجم و اقتدار چیست؟ ممنون، لطفا مقاله «اصول درست تغذیه به جهت افزایش حجم عضلات» و «بهترین مکملها برای ارتقا حجم عضلات» که مقالههای دارای ربط حساس این برنامه می باشد را مطالعه کنید. در درمقابل خیلی از زنان به علت هراس از حجیم و مردانه شدن، وزنه های سبکی را گزینش می نمایند و به سختی میزان وزنه های خود را ارتقا میدهند. به طور کلی زنان نسبت به مردان علاقه بیشتری به تنوع حرکات در برنامه تمرینی خویش دارند. در صورتیکه اصلاً چنین رسمی وجود ندارد. بعضا وقتها ممکن میباشد یک خانم در یک برنامه تمرینی بدنسازی ۶ هفتهای ، مقدار وزنه خویش را اصلاً تغییر و تحول هم ندهد. گرم نمودن بنیادی قبل از بدنسازی نه به همین معناست که اصلاً تمرین هوازی نداشته باشید و نه به این معنی هست که به خاطر تمرینات هوازی قبل از بدنسازی دیگر انرژی تمرین اهمیت وزنه نداشته باشید.