این الکترود استیل برای جوشکاری فولادهای AISI:301

همینطور در جوشکاری ورق استیل به همین روش استفاده از گاز دی اکسید کربن خالص به برهان احتمال ارتقاء کربن و کاهش سیلیسیم و منگنز متداول نمی باشد. عیب بیشتر این روش، احتمال ذوب ناقص در ناحیه جوش است. فیلر های مناسب جهت جوشکاری اشکال ورق استیل آستنیتی با نحوه های قوسی در جدول پایین آورده شده است. ناپیوستگی پایین اثر جوشکاری ورق استیل فقط در فلز جوش نبوده و ممکن است در فلز مبنا نیز به وجود آید که در بعضا مواقع عامل ها و یا این که عیوب قبلی نیز در به وجود آمدن آن مفید می باشد. البته خوب تر می باشد در پشت جوش گوشه قطعات باریک از مبرد مسی به کارگیری شود. چون حساس به کارگیری از آن آغاز قوس، در دست گرفتن حوضچه مذاب و پوشش گاز بر روی حوضچه ریلکس تر و بهتر الکترود استنلس استیل می باشد. به جهت قلیل نمودن همین مدل تابیدگی بهتر از پخ های دو طرفه استفاده شده و توالی مطلوب در پاس های جوش در هر دو سمت قطعه به خوبی رعایت گردد. این الکترود همچنین قابلیت و امکان استعمال اهمیت فولادهای زنگ نزن E 316L را نیز دارد. در بعضی از موارد، خصوصاً جوشکاری قطعات نازک، فیلر اضطراری نبوده و قوس به وجود آمده حیاتی ذوب دو سمت درز جوش، قطعات را به نیز متصل می نماید. در این طرز که به آن تیگ (TIG) هم گفته می شود، قوس الکتریکی ما دربین الکترود غیر مصرفی تنگستن (یا تنگستن-توریم) و قطعه کار برقرار شده و گرمای حتمی جهت ذوب فیلر سوای روکش که به وسیله اپراتور به ناحیه جوش وارد می شود، به وجود می آید. این کار در مورد جوشکاری لوله استیل به راحتی اهمیت بستن دو سمت لوله و گذراندن حدود ۲ الی 5 لیتر بر دقیقه گاز آرگون از درون آن امکان پذیر می باشد. اما به دلیل نرخ رسوب گذاری و شتاب طولی کم، معمولاً در قطعات باریک تر از ۶ میلیمتر و یا این که تنها در پاس های ریشه استفاده شده و کاربرد آن در پر کردن کل پاس های قطعات قطور وقت گیر بوده و معمولاً غیر اقتصادی می باشد. علت این دستور تغییرات احتمالی و عدم در دست گرفتن ظریف مخلوط فلز جوش آلیاژهای فوق می باشد. ساختار همین جور ورق استیل در فلز اساس و فلز جوش شامل تقریباً درصد متساوی فریت اولیه و آستنیت می باشد. جوش حاصل از طریق تیگ مهم استعمال از گازهای اهمیت خلوص بالا مخصوصاً بدون هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، رطوبت و رعایت موقعیت جوشکاری ورق استیل معمولا اساسی کیفیت بسیار بالایی از نظر چقرمگی و عدم وجود ناخالصی ها می باشد. جوشکاری میگ-مگ طبق معمول اصلی جریان DC اصلی الکترود مثبت انجام می شود که از نظر طرز ایجاد قوس و انتقال مذاب سیم جوش به حوزه‌ جوش به یکسری جور تقسیم می شود. در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت الکترود استیل ایساب.