اویل فری

اویل فری

اویل فری

7 راهکار طلایی برای خلاص شدن از دندان درد کشف شد!

کمپرسور اویل فری فارغ از روغن (oil free) یا این که کمپرسور فارغ از روغن دستگاهی برای ایجاد هوا هست که فارغ از به کارگیری از روغن به عنوان خنک کننده به ساخت هوای فشرده می پردازد. کمپرسور های معمولی از روغن به عنوان خنک کننده و برای نرم نمودن قطعات و کمتر سایش استفاده می کنند. وجود روغن در داخل قطعات مختلف کمپرسور باعث می شود در هوای فشرده پایانی یه خرده روغن وجود داشته باشد و این ناخالصی به جهت صنایع با مثل مواد غذایی و دندانپزشکی به هیچ وجه قابل قبول نیست. به همین ادله هم دسته های جدیدی از کمپرسور ها به بازار آمده اند که فارغ از روغن فعالیت می کنند و بدین شکل متاع نهایی آن ها عاری از روغن است. در ادامه به تفسیر روش کار کمپرسور اویل فری و همینطور توضیحاتی در خصوص انواع، کاربرد ها و نحوه حفظ از همین دسته کمپرسور ها خواهیم پرداخت.

کمپرسور اویل فری چطور عمل می کند؟

 کمپرسور اویل فری به استدلال عدم استفاده از روغن در داخل قطعات کمپرسور به شتاب گرم می شود. به این منظور هم عمل فشرده نمودن هوا به طور معمول در دو مرحله یا اکثر شکل می گیرد. در ادامه به تفسیر مراحل فشره سازی هوا توسط کمپرسور سوای روغن خواهیم پرداخت. 

مرحله اول:

– در در آغاز کمپرسور به وسیله دریچه های ورودی، هوا را وارد سیستم خویش می کندهمین هوا نخست بایستی از فیلتر های منحصر به فرد عبور نماید تا از تندرست و خالص بودن آن اطمینان حاصل شود. کمپرسور صرفا در صورتی می تواند دریچه های ورودی را گشوده نگه دارد که در هم اکنون فعالیت نباشدوقتی که کمپرسور آغاز به فشرده سازی هوا کند، روزنه های ورودی بسته می شوند. –

مرحله دوم:

 در تراز دوم هوای ورودی به داخل نصیب نخستین فشرده کننده (المنت اول) رسول می شود. در این قسمت هوا فشرده می شود. فشرده شدن هوا در کنار نبودن مایعی به جهت خنک نمودن دستگاه موجب می شود دمای هوای فشرده دوچندان بالا برودبه طور معمول دمای هوا ممکن می باشد تا ۹۵ جايگاه نیز ارتقا یابداین هوای  گرم به جهت استفاده به هیچ وجه مطلوب نیست و مسلما بایستی خنک شودبراین اساس هوا به مرحله بعدی رسول می شود. 

مرحله سوم:

 در تراز سوم، هوایی که به برهان فشرده شدن دوچندان گرم شده بود وارد خنک کننده می شود. خنک کننده دمای هوا را پایین می آورد. هوای حیاتی مرتبه حرارت بالا غالبا مقداری از اکسیژن خویش را از دست می دهد و اهمیت سرد شدن دوباره به وضعیت قبل باز می گردد. نکته مهمی که در این تراز وجود داراست همین می باشد که اصلی سرد کردن هوا ممکن میباشد رطوبت و بخار در هوا به وجود بیاید. سیستم خنک کننده اولیه اهمیت فیلتر هایی میباشد که رطوبت را از هوا جدا می نماید و حساس این کار منجر می شود آسیبی به بخش های دیگر کمپرسور وارد نشود. در برخی کمپرسور ها که نیاز به ایجاد فشار مقداری ندارند همین هوا به عنوان خروجی گزینه استعمال قرار می گیرد ولی در گونه های دیگر هوا به جهت فشرده سازی ثانویه رسول می شود. 

خرید تجهیزات دندانپزشکی

مرحله چم:

در سطح چهارم، هوای خنک شده مجدد به کمپرسور وارد می شود تا زیر فشار قرار گیرد. در این تراز حیاتی دقت به خنک بودن هوا، فشار بیشتری بر بر روی آن وارد شده البته دما تا حدود ۸۰ مرتبه بالا می رود. در این تراز نیز به دلیل عدم وجود مایع خنک کننده دمای هوای فشرده بالا می رود. – —

مرحله پنجم

تراز پنجم به تیتر تراز اخیر فشرده سازی هوا در کمپرسور اویل فری شناخته می شود. هوای فشرده شده اساسی حرارت بالا به خنک کننده دوم وارد می شود تا دوباره سرد شوداین هوا پس از سرد شدن وارد مخزن ذخیره کمپرسور شده و یا به رخ مستقیم آیتم به کارگیری قرار می گیرد.

 :منبع

جم دنتال