آیا زمان نام جدید فیس بوک آسیب می زند یا کمک می کند؟


همانطور که هر کسی که بیش از چند سال چشم انداز محصولات مصرفی را تماشا کرده است می تواند به شما بگوید، تغییر نام یک برند یکی از پیچیده ترین مانورها در بازاریابی است. گفتن و به خاطر سپردن نام جدید باید آسان باشد. نمی تواند هیچ گونه ارتباط گیج کننده یا توشه دیگری داشته باشد. همچنین باید به یاد ماندنی باشد و به اندازه کافی بزرگ باشد تا کفش های نام تجاری را که جایگزین آن می کند پر کند.

کسب و کار بازاریابی

از دست نده کسب و کار بازاریابی پادکست شامل مدیران پیشرو c-suite که بینش هایی را در مورد اهمیت استفاده از روابط متقابل بازاریابی، مالی، فناوری، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای هدایت رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنید.