آیا الگوریتم توییتر در واقع به نفع محتوای راست گرایانه است؟


علیرغم جریان لفظی مداوم که بر خلاف آن تاکید می شود ، مطالعه جدیدی که توسط توییتر انجام شد نشان داد که رسانه های راست گرایانه در مقایسه با رسانه های خبری چپ ، الگوریتمی بیشتری را در پلتفرم خود مشاهده می کنند و توییت های ارسال شده توسط حساب های راست سیاسی تقویت الگوریتمی بیشتری دریافت می کنند. نسبت به چپ سیاسی وقتی به صورت گروهی مطالعه می شود.

تجارت بازاریابی

از دست ندهید تجارت بازاریابی، سری جدید شامل مدیران برجسته c-suite است که بینش خود را در مورد اهمیت استفاده از روابط متقابل بازاریابی ، امور مالی ، فناوری ، منابع انسانی و اتاق هیئت مدیره برای پیشبرد رشد کسب و کار به اشتراک می گذارند. تنظیم کنیدبه