AU و Boardwalk به ورزش زنان Wrexham می دهند

اگرچه AU و Boardwalk مشخص نکرده‌اند که این مستند کدام ورزش را به نمایش می‌گذارد، AU خاطرنشان کرد که بخشی از دلیلی که برای پیشبرد پروژه راحت است، گفتگوهایی است که کارکنانش با Boardwalk داشته‌اند. مک گینتی در حالی که به دنبال داستان‌ها، زوایا و شخصیت‌هایی بود که به Athletes Unlimited یک روایت روی صفحه نمایش منسجم بدهد، مک‌گینتی خاطرنشان کرد که تجربه خدمه‌اش این تلاش خاص را به چیزی شبیه یک پروژه پرشور تبدیل کرده است – پر از پتانسیل و با اعتماد به محصول نهایی. توانست به دست آورد.

مک گینتی گفت: «قصه گویی یک ورزش گروهی است. “مشارکت، ارتباطات و انتظارات بسیار مهم هستند… نحوه ساخت پروژه برای ما به همان اندازه مهم است که در نهایت چه چیزی به دست می آوریم.”