چرا لوگوی مکس آبی است؟ و سوالات بیشتر پاسخ داده شد

چطور همه چیز با هم جمع شد؟

این شرکت Max rollout را در خلاء ایجاد نکرد.

برادران وارنر دیسکاوری با DixonBaxi، Known و Siegel+Gale و همچنین تیم WBD داخلی که اسپانولتو آنها را به عنوان “کسانی که ساخته اند” همکاری کرد. [WBD] تا این مرحله موفق بوده است.»

DixonBaxi روی نام و طراحی لوگو در اطراف برندسازی کار کرد و Known با تیم برای توسعه و تولید مراحل مختلف کمپین خلاقانه همکاری کرد. علاوه بر این، Siegel+Gale از ابتدا با این شرکت بوده و جستجوی اولیه برای یک نام جدید را انجام داده است.

“[Siegel+Gale] به ما کمک کرد تا کاوش و نام را طی کنیم، DixonBaxi به ما کمک کرد تا آن را تجسم کنیم، و شناخته شده کسانی هستند که به ما کمک کردند تا آن را زنده کنیم.

پست های جدید  باربری بلوار تعاون - اتوبار بلوار تعاون - 20% تخفیف - 44440426