متن انگیزشی موفقیت کوتاه – مجله نورگرام

بیدار شو، فرصت های بی انتها در انتظار تو هستند. صبر، استقامت و انگیزه ترکیبی بی مثل به جهت برد است. اشخاص موفق به جلو رفتن ادامه می دهند، خطا می کند اما بی تصور نمی شوند. انسان نمیتواند سرزمینهای جدید را کشف کند مگر اینکه حاضر باشد منظره ساحل را به جهت مدتی طولانی از دست دهد. خانه ای سازه کند. به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسیدی، هم زمان در کنار دره ای عمیق ایستاده اى. زندگی مدام مهیا استتا شما را به آغوش بکشدپس نظیر یک پیش قراولبه پیشوازش بروید. به دنبال پول نروید، به دنبال علاقه خویش بروید. برد معمولا قسمت اشخاصی می شود که سرشان شلوغ خیس از آن هست تا به دنبالش بگردند. رازی به جهت برد وجود ندارد، پیروزی حاصل آمادگی، طاقت فرسا کوشی و یادگیری از ناکامی هاست. پیروزی غایت و شکست هلاکت نیست! راز برد همین است که کارهای عادی را به شکلی غیر معمولی عالی انجام دهید. اگه چیزی رو دوست داری، بخر و اکنون خودتو خوب کن. رمز خوشبخت زیستن، در آن نیست کـه کاری راکه دوست داریم انجام دهیم بلکه دراین اسـت کـه کاری راکه انجام می‌دهیم دوست داشته باشیم. گاهی اوقات کافی اسـت کـه بـه پروردگار اعتماد کنیم، زیرا اوست کـه می‌داند چـه موقع مـا بایستی بـه متن انگیزشی یلدا پروانه مبدل شویم. گهگاه کارها دقیقاً مطابق برنامه پیش نمیرود، اما درصورتیکه یقین کنید که فصلها جای خود را به یکدیگر میدهند متوجه میشوید که در دراز مدت نوبت برداشتن جنس نیز خواهد رسید. کاوش کنید، رویا ببافید، کشف کنید! در صورتی که می توانید تصورش کنید، می توانید انجامش دهید. در صورتی که واقع بینانه نگاه کنید، بیشتر برد های یک شبه دوران متعددی ارتفاع کشیده اند. اجازه ندهید ترس از باخت بیشتر از هیجانتان برای برد شود! ممکن است تمامی قبول دارید که به کارگیری از عکسهای مناسب در برگه اینستاگرام در جذب مخاطبان بخش اعظم زیاد مؤثر است، البته میدانید چه چیزی این روند را تام میکند؟ خیال ما از خودمان مرزهای موفقیتمان را گزینش میکند. به این جهت در همین مطلب همراه ما باشید و جملات قشنگ در گزینه وصال به هدف را بخوانید. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه حیاتی متن انگیزشی هوای ابری وب سایت خود باشید.