صنعت تلویزیون آینده چند ارزی خود را ترسیم می کند

زمانی که نیلسن، که مدت‌ها به عنوان استاندارد اندازه‌گیری تلقی می‌شد، وضعیت اعتباربخشی شخص ثالث خود را از طریق شورای رتبه‌بندی رسانه‌ها در سال 2021 از دست داد، صنعت تلویزیون – که از قبل از همه‌گیری در حال فرورفتن بود – در هرج و مرج بیشتری قرار گرفت. ناشران و بازاریابان علناً شروع به دست و پنجه نرم کردن با نیاز فوری به توسعه جایگزین‌های اندازه‌گیری و ارزهای جدید کردند – درست زمانی که رفتار مخاطبان به سرعت از خطی به جریانی تغییر کرد.

جن فاراچی، مدیر ارشد داده دیجیاتاس آمریکای شمالی گفت: «کووید-19 عادات مصرف مردم را از نقطه نظر سرگرمی کاملاً تغییر داد.